Monday, January 16, 2012

Tugasan: Penyesuaian Bank

Soalan 2

Perniagaan AJA telah menerima Penyata Bank untuk bulan April 2011 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan Buku tunai. Berikut ialah Buku Tunai dan Penyata Bank bagi bulan tersebut.

BUKU TUNAI (Lajur bank sahaja)

Tarikh

Butir

RM

Tarikh

Butir

No Cek

RM

1 Apr Baki b/b64594 Apr Gaji

350111

2255

3

Muda Sdn. Bhd6900

5

Khairi

350112

4430

19

Jualan

15800

7

DAS Enterprise

350113

12050

23

Sewa

1245

12

Angkutan Masuk

350114

423

24

Jualan

3030

13

Belian

350115

15665

25

Zakiah

2272

22

Belanja Baiki

350116

874

28

PGL Bhd.

851

27

Kedai Manis

350117

969

30

Baki h/b

109


36666

36666


PENYATA BANK

Tarikh

Butir

No Cek

Wang Keluar (RM)

Wang Masuk (RM)

Baki

(RM)

1 Apr

Baki b/b

7639

6

Cek

350111

2255

5384

7

Cek

6900

12284

8

Epi Insuran - Perintah sedia ada

4220

16504

9

Cek

350110

1000

15504

13

Shima Ent. - Pindahan kredit

350113

12050

3454